Prototyp Człowiek
post image

Jeśli popatrzysz na człowieka jak na projekt, konstrukcję, dzieło, system, technologię.
Odkryjesz jego złożoność, funkcjonalność i doskonałość.
Wtedy łatwo jest rozumieć, co mu służy i jak z tego korzystać.
Jak o niego dbać?
Jak go pielęgnować?
Jak go rozwijać?
Jak go uaktualniać?
Tak jak piękny samochód, budynek czy pióro,
również człowiek wymaga używania zgodnie z przeznaczeniem i znajomością instrukcji obsługi.
Żaden przedmiot nie zniesie obciążeń, do których nie jest stworzony.

post image